Internet współpraca z Cyprem cyberbezpieczeństwo

internet prędkość

internet prędkość

Internet: współpraca z Cyprem cyberbezpieczeństwo

Sformalizowanie rozwoju i współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz sferze cyfrowej – to główny cel porozumienia podpisanego w czwartek przez ministra Janusza Cieszyńskiego i cypryjskiego ministra ds. nauki, innowacji i polityki cyfrowej Kyriacosa Kokkinosa.
Ministrowie Janusz Cieszyński i Kyriacos Kokkinos podczas podpisywania porozumienia. Za nimi prezydenci Polski i Cypru.

Trwa oficjalna wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy w Republice Cypryjskiej. Głowie państwa towarzyszy m.in. minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Cyberwspółpraca

W czwartek – wspólnie z cypryjskim ministrem ds. nauki, innowacji i polityki cyfrowej Kyriacosem Kokkinosem – minister Janusz Cieszyński podpisał dwustronne porozumienie o współpracy państw w zakresie cyberbezpieczeństwa i współpracy cyfrowej (Memorandum of Understanding, MoU).

Porozumienie rządu polskiego z cypryjskim ma na celu sformalizowanie rozwoju i współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz sferze cyfrowej.

– Parasolowe porozumienia na poziomie europejskim są szczególnie istotne i efektywne ze względu na szerokie pole działania resortów. Tak aktywna polityka naszych rządów znacząco przyczyni się do wzmocnienia obustronnych relacji, ale przede wszystkim do współpracy z naszymi sojusznikami w obszarze wymiany informacji o zagrożeniach czy w obszarze ścigania cyberprzestępców – podkreślił minister Janusz Cieszyński.

Przewodnim celem polsko-cypryjskiego MoU jest prowadzenie wymiany w dziedzinach związanych z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi. Szczególny nacisk położony jest w nim na współpracę międzynarodową, rozwiązania prawno-regulacyjne, działania sądowe i policyjne oraz działania odstraszające.

Dla obydwu stron ważne jest ponadto zapobieganie cyberatakom i dezinformacji, a także reagowanie na nie oraz wprowadzanie programów uświadamiających i edukacyjnych, rozwój naukowy i technologiczny oraz wymiana biznesowa i gospodarcza. Wszystkie zadania mają być realizowane z zachowaniem zasad suwerennej równości i wzajemności oraz z poszanowaniem suwerenności terytorialnej.

W związku z zakresem przewidzianych w Porozumieniu obszarów współpracy – realizacja podpisanych postanowień będzie realizowana oraz nadzorowana przez różne instytucje.

Podpisanie porozumienia
Razem dla cyfrowej transformacji

Konsultacje eksperckie w ramach zacieśniania polsko-cypryjskiej współpracy odbyły się 23 lutego tego roku. Eksperci podkreślili wówczas, jak ważnym aspektem podczas pandemii COVID-19 stała się transformacja cyfrowa. Stwierdzili też, że kwestia rewolucji cyfrowej nie może być rozpatrywana bez kontekstu cyberbezpieczeństwa, które jest kluczowe.

Memorandum of Understanding (MoU) to obustronne, sformalizowane porozumienie o współpracy, mające na celu ustalenie protokołu, dotyczącego podjęcia przyszłych czynności oraz podziału kompetencji.

Ostatnie międzyrządowe MoU w zakresie polityki cyfrowej i cyberbezpieczeństwa polski rząd podpisał z rządem Hiszpanii – 31 maja 2021 r. Jego głównym celem jest promowanie współpracy oraz prowadzenie wymiany w dziedzinach związanych z ICT.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyberbezpieczenstwo-i-wspolpraca-cyfrowa–porozumienie-polsko-cypryjskie