Internet cele klimatyczne Orange Polska

internet prędkość

internet prędkość

Internet cele klimatyczne Orange Polska

OrangeGoesGreen: Orange Polska ogłasza swoje cele klimatyczne – redukcja emisji CO2 i więcej energii ze źródeł odnawialnych 21 kwietnia 2021 #OrangeGoesGreen: Orange Polska ogłasza swoje cele klimatyczne – redukcja emisji CO2 i więcej energii ze źródeł odnawialnych Zmiana klimatu i degradacja środowiska są realnymi zagrożenia dla przyszłości planety. Orange Polska

ogłasza konkretne cele klimatyczne, które zobowiązuje się zrealizować, by zminimalizować wpływ działalności na środowisko naturalne. Firma do 2025 roku zmniejszy swoje emisje CO2 aż o 65% oraz zdecydowanie zwiększy wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – do co najmniej 60%. Nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej netto (Net Zero Carbon) najpóźniej do 2040 roku. –

W Orange wierzymy, że postęp technologiczny musi być dostępny dla wszystkich, ale nie może odbywać się kosztem środowiska naturalnego. Przyjmujemy odpowiedzialność za nasz wpływ na klimat. Wyznaczyliśmy sobie konkretne, ambitne cele i wiemy, że będziemy z nich rozliczani. Inwestujemy w nowe, energooszczędne i bardziej wydajne technologie jak np. światłowód, szukamy też zielonych źródeł energii. Oprócz ograniczania własnych emisji, branża technologiczna ma do spełnienia szczególną rolę. Nowoczesne technologie cyfrowe oraz usługi, które oferujemy, wspierają zieloną transformację wielu branż.

Angażujemy też klientów w działania na rzecz środowiska. Jestem przekonany, że także codzienne wybory, jakich dokonujemy jako konsumenci, mają znaczenie – powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska. Orange Polska, podobnie jak cała globalna Grupa Orange, chce osiągnąć neutralność klimatyczną netto (Net Zero Carbon) do 2040 roku, dziesięć lat przed celami klimatycznymi UE w Strategii Zielonego Ładu czy rekomendacjami GSMA dla operatorów telekomunikacyjnych. Neutralność obejmie zarówno własne emisje bezpośrednie i pośrednie (Zakresy 1 i 2 Protokołu GHG) jak i emisje w łańcuchu wartości (Zakres 3). W pierwszym okresie działań, do 2025 roku,

Orange Polska zmniejszy emisje CO2 w zakresach 1 i 2 Protokołu GHG (tj. bezpośrednie i pośrednie emisje własne) aż o 65% w porównaniu do roku 2015. Osiągnięcie celu będzie możliwe przede wszystkim dzięki zwiększaniu udziału energii odnawialnej w strukturze energetycznej – do co najmniej 60% w roku 2025 w oparciu o długoterminowe umowy zakupowe bezpośrednio z producentami energii odnawialnej (PPA) a także poprzez dalszą pracę nad efektywnością energetyczną sieci. Operator przyspiesza także działania zmierzające do

redukcji emisji w całości łańcucha dostaw, tj. z uwzględnieniem dostawców i klientów (tzw. zakres 3). To bezpośrednia kontynuacja dotychczasowych działań. Orange Polska zredukował o 20% emisje CO2 pomiędzy rokiem 2015 i 2020, pomimo zwielokrotnienia transmisji danych w sieciach. Orange Polska w perspektywie 2025 roku skupia się wokół trzech priorytetów: odpowiedzialności za redukowanie emisji CO2 i zużycia zasobów; wartości, jakie chce zbudować dla klientów, akcjonariuszy i interesariuszy; oraz wpływu, jaki ma na cyfrową transformację polskiej gospodarki.

Orange Polska wdraża ponadto zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, starając się redukować ślad klimatyczny w całości łańcucha wartości: odkupujemy starsze modele smartfonów a niesprawne telefony komórkowe przyjmujemy do recyklingu w każdym salonie Orange; co roku odnawiamy i kierujemy do ponownego wykorzystania kilkaset tysięcy modemów i dekoderów; wprowadzamy innowacje w naszych urządzeniach wydłużające ich życie oraz redukujące zużycie energii; pracujemy nad rozszerzeniem oferty sprzedaży odnawianych smartfonów. GSMA, globalne stowarzyszenie operatorów

telekomunikacyjnych, oszacowała pod koniec 2019 roku, że 1 tona emisji CO2 w sektorze telekomunikacyjnym może się przyczynić do zredukowania nawet 10 ton emisji CO2 w innych sektorach gospodarki. Wpływ na redukcję emisji mają nawet tak proste rozwiązania takie jak praca zdalna redukująca emisje związane z dojazdami do pracy, ale najważniejszy wpływ mają zwłaszcza usługi oparte o Internet Rzeczy, takie

jak rozwiązania smart city dla biznesu i samorządów. Orange oferuje takie nowoczesne technologie cyfrowe oraz usługi, tym samym wspierając zieloną transformację. Link do wideo z wypowiedzią prezesa Orange Polska.

Źródło: blog Orange Polska https://biuroprasowe.orange.pl