Internet cyfrowe pomorze

internet prędkość

internet prędkość

Internet: cyfrowe pomorze

39 milionów złotych – to kwota, która w ramach programu „Cyfrowa Gmina” trafi do pomorskich samorządów. Z ich przedstawicielami w piątek w Gdańsku spotkał się minister Adam Andruszkiewicz.

Miliard złotych do budżet całego programu, który jest finansowany z Funduszy Europejskich. W jego ramach na wsparcie może liczyć każda gmina w Polsce.
Wyrównujemy szanse

– Ostatnie kilkanaście miesięcy pandemii pokazało jak ważne jest sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy i podległe im jednostki. Większość gmin świetnie sobie radzi w tym zakresie, wiele samorządów nadal jednak boryka się z brakiem odpowiednich środków na cyfryzację. „Cyfrowa Gmina” to program wyrównywania szans – powiedział minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Dostęp do internetu i e-administracji to prawo każdego Polaka, niezależnie od tego, gdzie mieszka. Dlatego realizujemy takie programy jak „Cyfrowa Gmina” – dodał.

Każda gmina, która weźmie udział w programie, może liczyć na wsparcie – minimalna wysokość grantu to 100 000 zł, maksymalna – 2 000 000 zł. Wystarczy złożyć elektroniczny wniosek (ich nabór prowadzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa). Wysokość wsparcia zależy od wielkości (liczby mieszkańców) i zamożności gminy (wskaźnika podatkowego G). Dzięki takiemu podejściu wyrównujemy szanse mniej zamożnych gmin.

Udzielone w ramach projektu wsparcie powinno być przeznaczone na cztery obszary:

1. Cyfryzację biur/jednostek publicznych/jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) – zakup sprzętu IT i oprogramowania.
2. Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych, domów pomocy społecznej.
3. Szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także zaawansowanych usług cyfrowych.
4. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

To od samorządowców będzie zależało na co przeznaczą pieniądze. Jedno działanie jest obowiązkowe. To audyt cyberbezpieczeństwa.

– Chcemy stworzyć mapę cyberbezpieczeństwa samorządów w Polsce i mamy nadzieję, że dzięki temu działaniu wzmocnimy techniczny i kompetencyjny potencjał gmin do zapobiegania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa – mówił w Gdańsku minister Adam Andruszkiewicz.
Proste rozliczenie

Zasady rozliczania projektu są bardzo proste. To 100% finansowania, bez wkładu własnego. Z projektu będzie można sfinansować poniesione już wydatki – okres tzw. kwalifikowalności wydatków dla projektu to luty 2020 r. – koniec września 2023 r.

– Na to spotkanie zaprosiliśmy przedstawicieli 82 pomorskich gmin. Tylko dla Was mamy ponad prawie 27 milionów zł. W sumie na całe województwo pomorskie przeznaczamy ponad 39 milionów zł – powiedział minister Adam Andruszkiewicz.

17 listopada zakończył się pierwszy nabór wniosków. Wzięło w nim udział 720 z 734 uprawnionych gmin, w tym 50 gmin z Pomorza. Wkrótce ruszy drugi nabór – dla kolejnych 954 gmin (w tym 71 z województwa pomorskiego). Do rozdysponowania będziemy mieli ponad 240 milionów złotych!

– „Cyfrowa Gmina” to program cyfrowego wsparcia samorządów, jakiego jeszcze nie było. Wiele programów, które wdrażamy, służy jako wzór – nie tylko w naszym rejonie Europy, ale w całej Unii Europejskiej – dodał Adam Andruszkiewicz.

Szczegółowe informacje na temat programu, wzory dokumentacji, numer infolinii, która jest do dyspozycji samorządowców, można znaleźć na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa – gov.pl/cppc.

Cyfryzacja na Pomorzu

Program „Cyfrowa Gmina” to niejedyna inicjatywa, która wspiera cyfrowy rozwój gmin na terenie województwa pomorskiego. Inny to m.in. Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC). W jego ramach realizujemy w woj. pomorskim inwestycje szerokopasmowe. Ich łącznie statystyki wyglądają następująco:

1. Łączna wartość projektów – 232 799 850,33 zł
2. Łączna wartość dofinansowania – 139 945 426,17 zł
3. Łączna liczba pokrytych gospodarstw domowych – 49 249

Nie tylko podłączamy internet, ale pomagamy też szkołom w zakupie sprzętu komputerowego. W ramach programu Zdalna Szkoła, czyli programu wsparcia samorządów w zakupie sprzętu do zdalnej edukacji pomorskie gminy dostały dofinansowanie w wysokości 8 268 955,21 zł. Dzięki temu wsparcie trafiło do 506 szkół – 3847 uczniów i 630 nauczycieli, a dzięki tym środkom w woj. pomorskim kupiono łącznie 77 komputerów stacjonarnych, 3166 laptopów i 1276 tabletów.

W ramach programu Zdalna Szkoła+ pomorskie gminy dostały dofinansowanie w wysokości 10 508 266,57 zł. Dzięki temu wsparcie trafiło do 500 szkół – 4318 uczniów i 883 nauczycieli, a dzięki tym środkom w woj. pomorskim kupiono łącznie 90 komputerów stacjonarnych, 4053 laptopów i 862 tablety. Liczba wspartych rodzin wielodzietnych: 2764.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyfrowe-pomorze