Internet E meldunek krok po kroku jak to zrobić

internet prędkość

internet prędkość

Internet e meldunek krok po kroku jak to zrobić

Zamelduj się na GOV.pl!

22.03.2021

Ponad 180 tysięcy przez cały ubiegły rok, niemal 62 tysiące od początku tego roku – tyle osób skorzystało z e-meldunku. Przez internet można nie tylko zameldować lub wymeldować się. Można też dostać zaświadczenie o zameldowaniu. A to wszystko na GOV.pl.
Para – mężczyzna i kobieta – siedzą w kuchni otoczeni pudełkami, które rozpakowują (po wprowadzeniu do nowego mieszkania). Mężczyzna siedzi na blacie kuchennym – ogląda zawartość jednego z pudełek. Kobieta siedzi na krześle, pisze coś na smartfonie.

Każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym, że ma obowiązek meldunkowy. Dotyczy to obywateli polskich oraz cudzoziemców. Aby wypełnić ten obowiązek nie trzeba iść do urzędu.

#zostańwdomu i zamelduj się online. To nic nie kosztuje.
Szybki meldunek

Aby zameldować się online potrzebujesz profilu zaufanego i – jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, w której chcesz się zameldować (lub masz do niej inny tytuł prawny) – elektronicznej wersji jednego z tych dokumentów:

umowy cywilnoprawnej (np. umowy najmu),
odpisu z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,
decyzji administracyjnej,
orzeczenia sądu.

Jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do np. mieszkania, potrzebujesz skany:

oświadczenia właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzającego Twój pobyt w lokalu,
dokumentu, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.

Jeśli nie masz profilu zaufanego – sprawdź, jak możesz go założyć.

Wszystko gotowe? Zaczynamy:

Krok 1: Wejdź na stronę www.GOV.pl i wybierz tam e-usługę Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące. Kliknij przycisk Zamelduj się i zaloguj się profilem zaufanym.

Krok 2: Wybierz rodzaj pobytu, na jaki chcesz się zameldować.

Krok 3: Zaznacz, kogo chcesz zameldować.

Krok 4: Dołącz odpowiednie dokumenty.

Krok 5: Wypełnij pozostałe pola z danymi osobowymi i adresem zameldowania.

WAŻNE! Jeśli będziesz się meldować na pobyt stały, możesz jednocześnie wymeldować się z pobytu czasowego. Gdy będziesz meldować się na pobyt czasowy, możesz wymeldować się z pobytu stałego.

Krok 6: Sprawdź i podpisz wniosek profilem zaufanym. Potwierdzenie złożenia wniosku dostaniesz na swoją skrzynkę na koncie Mój GOV.

– Jeśli poprawnie dołączyliśmy wszystkie potrzebne dokumenty – urzędnik zamelduje nas od razu po otrzymaniu naszego zgłoszenia – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Przez internet możemy także dowiedzieć się, czy już jesteśmy zameldowani. Wystarczy sprawdzić swoje dane w rejestrze PESEL. Aby to zrobić również potrzebujemy profilu zaufanego. To kolejny dowód na to, że naprawdę warto go mieć – dodaje.

Osoby, które chcą się wymeldować mogą skorzystać z e-usług Wymelduj się z pobytu czasowego lub Wymelduj się z pobytu stałego.
Miej to na piśmie

Przez internet można także uzyskać zaświadczenie o zameldowaniu. A po co nam taki dokument? Jeśli rzucicie okiem na swój dowód osobisty, zorientujecie się, że nie ma w nim adresu zameldowania. Wiele instytucji – nie tylko urzędy, ale też np. banki – wymagają jednak od nas takiej informacji. Nie znajdą jej w dowodzie, dlatego proszą o formalne potwierdzenie. Po ten dokument także nie trzeba iść do urzędu – można to załatwić online.

Pobierz dokument o zameldowaniu – to całkowicie bezpłatna e-usługa, a aby z niej skorzystać potrzebujemy profilu zaufanego i oczywiście komputera lub telefonu z dostępem do internetu.

Oto jak zdobyć interesujący Cię dokument:

Krok 1: Wejdź na stronę www.GOV.pl i wybierz tam e-usługę Pobierz dokument o zameldowaniu. Kliknij przycisk Pobierz informację o zameldowaniu i zaloguj się profilem zaufanym.

Krok 2: Sprawdź swoje dane, w tym aktualny adres lub adresy zameldowania (równocześnie możemy mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego).

Krok 3: Wskaż rodzaj adresu (stały, czasowy lub ich brak), dla którego ma zostać wydany dokument. Kliknij Dalej.

Krok 4: Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą na koncie Mój GOV (znajdziesz ją na stronie www.GOV.pl, w jej prawym górnym rogu). W skrzynce znajdziesz dokument z informacją o zameldowaniu. Będzie w formacie PDF, opatrzona elektroniczną pieczęcią Ministra Cyfryzacji.

WAŻNE! Nie drukuj jej! Wydrukowana informacja nie będzie już dokumentem. Dokumentem jest tylko w pobranej wersji elektronicznej.

– Dokument otrzymamy na swoją skrzynkę niezwłocznie. W wyjątkowych sytuacjach może to zająć do 10 minut – mówi minister Marek Zagórski. – Przed pobraniem informacji warto się upewnić, czy urząd lub instytucja, które jej od nas wymagają – przyjmują dokumenty elektroniczne. Jeśli tak – dokument o zameldowaniu możemy wysłać im np. mailem – dodaje.

#ePolakpotrafi!

O projekcie

Projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizujemy we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK oraz Centrum Nauki Kopernik. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje pięć obszarów: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci, programowanie i cyfrową przyszłość.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zamelduj-sie-na-govpl