Internet fundusz szerokopasmowy nabór wniosków

internet prędkość

internet prędkość

Internet fundusz szerokopasmowy nabór wniosków

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie budowy sieci dostępu do szybkiego internetu ze środków Funduszu Szerokopasmowego. W konkursie mogą wziąć udział samorządy. Czterech zwycięzców otrzyma do 5 mln zł na rozwój sieci szerokopasmowej w swojej gminie.
Internet Szerokopasmowy

Dziś ogłaszamy pierwszy, pilotażowy nabór wniosków w ramach Funduszu Szerokopasmowego. Celem Funduszu jest wspieranie podaży i popytu na usługi szerokopasmowego dostępu do szybkiego internetu. Wsparcie ze środków Funduszu udzielane jest w trybie otwartego i niedyskryminacyjnego naboru o udzielenie wsparcia.

  • Aktualizacja z dnia 20 czerwca 2022 r.

Zaktualizowano treść wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej w części 3 „Budżet” poprzez usunięcie formuł ograniczających możliwość wypełnienia pól liczbowych formularza.
Aktualizacja z dnia 26 maja 2022 r.

Doprecyzowano zapisy dokumentu pn. „Ogłoszenie pilotażowego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach Funduszu Szerokopasmowego 2022”. Dodano zapisy umożliwiające udzielenie dotacji celowych więcej niż czterem podmiotom do wyczerpania dostępnej alokacji środków.
Kto i co?

W pierwszym pilotażowym naborze wniosków mogą wziąć udział gminy. Zwycięskie samorządy wybiorą przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, którym powierzą budowę sieci szerokopasmowej na swoim terenie. Taki model finansowania inwestycji szerokopasmowych nie był jeszcze w Polsce realizowany i chcemy poznać jego potencjał.
Jak?

Procedura ubiegania się o wsparcie jest maksymalnie uproszczona. Punkty przyznawane poszczególnym wnioskom zależeć będą m.in. od poziomu pokrycia gminy szybkimi sieciami szerokopasmowymi oraz od pomysłów gminy na wyzwolenie popytu na usługi szerokopasmowego dostępu do internetu.

Dofinansowanie, w maksymalnej wysokości 5 000 000 złotych, stanowiących 80% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu, zostanie udzielone gminom, zgodnie z listą rankingową do momentu wyczerpania alokacji środków w naborze. Budżet naboru to 20 000 000 złotych.
Kiedy?

Nabór wniosków trwa od dnia 27 maja do dnia 27 czerwca 2022 r.
Pytania?

Pełna dokumentacja określająca szczegółowe zasady udziału w naborze dostępna jest poniżej. W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy na adres: [email protected].

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/fundusz-szerokopasmowy–pierwszy-nabor-wnioskow