Internet Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

internet prędkość

internet prędkość

Internet Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego jest świętem obchodzonym od 2006 r. Zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, po Światowym Szczycie Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie. Wcześniej dzień ten był znany jako Światowy Dzień Telekomunikacji, upamiętniający powstanie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego. Z tej okazji na świecie organizowane są wydarzenia poświęcone m.in. nowym technologiom, roli informatyki w rozwoju społecznym i gospodarczym. Są również okazją do omówienia zagrożeń jakie niesie coraz bardziej powszechny dostęp do mediów elektronicznych. Co roku obchody w Polsce organizuje Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Internet – to narzędzie, które w dzisiejszym świecie umożliwia zdobywanie oraz przekazywanie informacji. To on wpływa na rozwój społeczeństwa. Jest czymś tak oczywistym i powszechnym, że nie wyobrażamy sobie bez niego codziennego dnia. Dla jednych jest to bardzo wygodna forma, a dla innych jest to jeszcze nie zapoznany „świat”. Według danych zamieszczonych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego 92,4 % gospodarstw domowych posiada dostęp do Internetu w domu. 83,6 % Polaków, deklaruje, że z Internetu korzysta przynajmniej raz w tygodniu, jednak jest grupa ponad 11,1 %, które z Internetu nie korzystają w ogóle. (Badanie to zostało przeprowadzone na grupie wiekowej 16-74).

Udział osób regularnie korzystających z Internetu różni się w zależności od wieku. Nie jest zaskoczeniem, że najmniejszy jest w grupie osób 65-74 lata. Osobom starszym najtrudniej jest w nauczyć się korzystania z technologii cyfrowych. Dlatego bardzo ważne jest, aby młodsze pokolenie było przewodnikiem dla swoich rodziców i dziadków w cyfrowym świecie. Promujemy to w kampanii „e-Senior Potrafi!” wraz z ambasadorką Martą Manowską.
Wideo

Osoby starsze są także bardzo narażone na zagrożenia w sieci. Dla nich przygotowaliśmy porady i materiały edukacyjne w kampanii „Seniorze spotkajmy się w sieci”, której ambasadorką jest Barbara Bursztynowicz. Wszystkie materiały są dostępne na stronie kampanii: https://www.gov.pl/web/seniorze-spotkajmy-sie-w-sieci
Wideo

Do czego Polacy najczęściej wykorzystują Internet?

Najchętniej w Internecie Polacy korzystają z przeglądania wiadomości w wydaniach cyfrowych gazet i czasopism (81,3%) oraz korzystają z poczty elektronicznej (80%). 66,5% wykorzystuje Internet do zakładania i korzystania z serwisów społecznościowych oraz 61,2% korzysta z bankowości internetowej.

76,9% zapytanych osób, potwierdza, że wyszukuje informacji o towarach i usługach po to, aby coś zamówić lub kupić. Najchętniej w Internecie zamawiamy odzież i obuwie. Ponad 34 % ankietowanych wskazało, że korzysta z tej możliwości, a jedynie 15 % przez Internet zamawia kosmetyki. Najrzadziej dokonujemy zakupów produktów spożywczych (tylko niecałe 5 % osób wybiera tą opcję.)
Podsumowanie

W telefonie, na komputerze – natychmiastowy dostęp do informacji ma niemal 32 milionów Polaków. Z okazji Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w całym kraju odbywały się liczne konferencję, na których mówiło się nie tylko o jego możliwościach ale również o zagrożeniach.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/17-maja-swiatowy-dzien-spoleczenstwa-informacyjnego