Internet fundusz szerokopasmowy

internet prędkość

internet prędkość

Internet fundusz szerokopasmowy

Jak wybrać przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, który wybuduje sieć? Kto będzie operował siecią? Przedstawiamy odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące naboru w Funduszu Szerokopasmowym

Trwa pierwszy pilotażowy nabór wniosków na dofinansowanie budowy sieci dostępu do szybkiego internetu ze środków Funduszu Szerokopasmowego. Do 27 czerwca 2022 r. gminy mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej, którą przeznaczą na zapewnienie dostępu do szybkiego internetu swoim mieszkańcom. Zwycięzcy mogą otrzymać do 5 mln zł dotacji.

Przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej pojawiąjące się pytania dotyczące naboru. W FAQ (ang. Frequently Asked Questions – najczęściej zadawane pytania) zamieściliśmy odpowiedzi na pytania dotyczące:

Kosztów kwalifikowalnych

Wkładu własnego, który musi zapewnić gmina
Kryteriów oceny wniosków
Sposobu wypełnienia wniosku o dofinansowanie
Obowiązków beneficjenta
Zadań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
Efektów projektu

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami zawartymi w załączniku na końcu artykułu. W przypadku dalszych pytań, prosimy o kontakt mailowy na adres: [email protected].

Pełna dokumentacja określająca szczegółowe zasady udziału w naborze dostępna jest na stronie gov.pl

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/fundusz-szerokopasmowy–pytania-i-odpowiedzi