Internet jak podpisać dokument profilem zaufanym ?

Chcesz załatwić sprawę urzędową przez internet? Dołącz do grona 15 milionów osób, które już korzystają z profilu zaufanego i nie stoją w kolejkach. A sprawy urzędowe załatwiają wygodnie z domu, sprzed ekranu komputera.
Jak podpisać dokument profilem zaufanym?

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można: potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji oraz podpisać dokument podpisem zaufanym. Profil służy tylko do kontaktów z administracją publiczną (urzędami lub ministerstwami) i jest ważny przez 3 lata. Może go założyć każdy, kto ma numer PESEL oraz pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Profil zaufany potwierdza naszą tożsamość

Profil zaufany można porównać do takiego dokumentu, który pozwala nas zidentyfikować, kiedy załatwiamy sprawy urzędowe online. Dane przypisane do profilu zaufanego to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Oznacza to, że jeden obywatel może mieć tylko jeden, unikalny profil zaufany.

W kontaktach z administracją publiczną mamy możliwość skorzystania z pomocy profilu zaufanego np. kiedy chcemy założyć Internetowe Konto Pacjenta, złożyć wniosek o świadczenie 500+, czy przesłać dokumenty ePUAPem. Za pomocą profilu zaufanego możemy także zalogować się do swoich kont na portalach e-administracji:

mObywatel https://www.gov.pl/web/mobywatel
Internetowe Konto Pacjenta https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta
Twój e-PIT https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
Biznes.gov.pl https://www.biznes.gov.pl/pl
Empatia https://empatia.mpips.gov.pl/
Platforma Usług Elektronicznych ZUS https://www.zus.pl/pue
czy też ePUAP.

Pamiętaj! Nie udostępniaj nikomu swojego profilu!
Jak logować się do portali administracji profilem zaufanym?

Jedną z najczęściej wybieranych opcji jest logowanie przez bankowość elektroniczną.

Poniżej instrukcja logowania się do Internetowego Konta Pacjenta przy pomocy PZ:

Krok 1. – wybieramy stronę urzędu, do którego chcemy zalogować się przy użyciu profilu zaufanego np. logujemy się na IKP.

Krok 2. – Wybieramy opcję – Logowanie przez Profil Zaufany

Krok 3. – Podajemy wszelkie dane, o które prosi nas bankowość elektroniczna, po weryfikacji zostajemy przekierowani na nasze IKP.

Krok 4. – Pomyślne logowanie do IKP.
Jeśli jeszcze nie masz założonego profili zaufanego – sprawdź jak to zrobić:

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/jak-podpisac-dokument-profilem-zaufanym