Internet RODO konsultacje

internet prędkość

internet prędkość

Internet: RODO konsultacje

Komisja Europejska opublikowała informacje o inicjatywie dotyczącej doprecyzowania przepisów proceduralnych związanych z egzekwowaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Do 24 marca br. trwają konsultacje publiczne inicjatywy.
Rozpoczynamy konsultacje projektu.

Inicjatywa ma na celu usprawnienie współpracy między krajowymi organami nadzorczymi ds. ochrony danych podczas egzekwowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w sprawach transgranicznych. W ramach tej inicjatywy proponuje się harmonizację niektórych aspektów procedur administracyjnych stosowanych w takich przypadkach przez krajowe organy nadzorcze ds. ochrony danych.

Zminimalizowanie rozbieżności, poprzez harmonizację niektórych elementów proceduralnych, przyczyni się do sprawnego funkcjonowania mechanizmu współpracy i rozstrzygania sporów w ramach RODO. Będzie to zgodne z pierwotnym celem RODO, jakim jest zapewnienie osobom, których dane dotyczą, szybkiego i skutecznego środka ochrony prawnej.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Zaangażowanie w prace prowadzone przez Komisję Europejską to szansa na realny wpływ na kształt zaproponowanej inicjatywy.

Przypominamy – konsultacje trwają do 24 marca 2023 r.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nowe-przepisy-usprawniajace-dzialanie-rodo–wez-udzial-w-konsultacjach2