Internet rządowy program rozwoju talentów

internet prędkość

internet prędkość

Internet rządowy program rozwoju talentów

10 milionów na rozwój talentów informatycznych!

21.05.2021

Szukamy organizacji pozarządowych, które wesprą rządowy Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029. Zapraszamy do udziału w konkursach!
Grafika wektorowa – młody chłopak stoi na skale trzyma w ręku przyrząd, z którego unosi się fioletowa chmura. Na jej tle widoczne ikony kojarzące się z informatyką – komputery, symbole.

Celem konkursów jest wyłonienie organizacji pozarządowych, które zaproponują działania najlepiej realizujące cele postawione przed rządowym Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029.
Dla uczniów i studentów

Program skierowany jest głównie do uczniów i studentów. Dodatkowe działania – także do nauczycieli i wykładowców sprawujących nad nimi opiekę. Łączna pula środków to 10 milionów zł.

Projekty pomocowe mają być zrealizowane w poniższych obszarach:

Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – studenci.

Wsparcie powinno trafić do 50 zespołów studenckich, jak również wykładowców sprawujących nad nimi opiekę (od 1 do 3 osób). Studenci wchodzący w skład poszczególnych zespołów będą podnosić swoje kompetencje w zakresie algorytmiki i programowania, na przykład poprzez: udział w zajęciach prowadzonych przez autorytety naukowe z obszaru informatyki, udział w inicjatywach edukacyjnych dedykowanych rozwojowi umiejętności informatycznych lub realizację zadań z zakresu informatyki i matematyki w formie grywalizacji międzyzespołowej.

Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Studenci.
Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Uczniowie.

Wsparcie powinno trafić do minimum 25 zespołów uczniowskich ze szkół ponadpodstawowych lub 25 zespołów studenckich, jak również nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę (od 1 do 3 nauczycieli na każdy zespół). Udział w projekcie pozwoli na rozwinięcie takich umiejętności, jak np.: projektowanie fabuły gier, programowanie, techniki przetwarzania obrazu i dźwięku, grafika komputerowa itp.

Do składania ofert zapraszamy organizacje pozarządowe, które angażują się w rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Ogłoszenia o konkursach:

Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Studenci – termin na składanie ofert upływa 11 czerwca 2021 r.
Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Studenci – termin składania ofert upływa 14 czerwca 2021 r.
Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Uczniowie – termin składania ofert upływa 16 czerwca 2021 r.

Łączna pula środków (na wszystkie konkursy) przewidziana w ogłaszanych konkursach wynosi 10 milionów zł.
Pomagamy talentom

Celem Programu Rozwoju Talentów Informatycznych, realizowanego od 2019 r., jest podniesienie zaawansowanych kompetencji cyfrowych młodych ludzi – wspieranie rozwoju w dziedzinie algorytmiki, programowania i projektowania gier komputerowych. Uczestnicy programu, młodzież o ponadprzeciętnych zdolnościach, podnoszą zaawansowane kompetencje cyfrowe, które są niezwykle poszukiwane na rynku pracy.

– Potencjał, który tkwi w tysiącach młodych, zdolnych ludzi jest zasobem, który może zadecydować o przewadze konkurencyjnej Polski we współczesnym świecie. Chcemy temu pomóc – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dzięki programowi, rynek zostanie wzmocniony o specjalistów zajmujących się projektowaniem gier, którzy z powodzeniem będą konkurować na światowym rynku gamingowym, a także świetnych programistów. Przyczyni się także do wzmocnienia wizerunku Polski, jako kraju talentów informatycznych.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/10-milionow-na-rozwoj-talentow-informatycznych