Internet społeczenstwo 3 zero cyfrowe

internet prędkość

internet prędkość

Internet społeczenstwo 3 zero cyfrowe

Cyfrowa przyszłość w rękach młodych

16.04.2021

Czy używając nowych technologii możemy odpowiedzieć na wyzwania jakie widzimy w naszym najbliższym otoczeniu? Czym jest inteligentne miasto? Czy możemy w pełni zaufać cyfrowym nowinkom? Między innymi na te pytania odpowiedzi szukali uczniowie – uczestnicy wydarzenia „Społeczeństwo 3.0”.
Kolorowa grafika wektorowa – na środku, ujęcie od tyłu – kobieta z kubkiem w dłoni. Przed nią – ekrany, ma których widać młodych ludzi – uczestników webinaru/spotkania.

Spotkanie było częścią programu edukacyjnego „Przyszłość jest dziś”, który realizujemy wspólnie z NASK i Centrum Nauki Kopernik w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”.

Społeczeństwo 3.0

W warsztatach online „Społeczeństwo 3.0”, które odbyły się 15 kwietnia br. uczestniczyło 19 uczniów i uczennic XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Warszawie wraz z dwiema nauczycielkami.

Punktem wyjścia do dyskusji było rozpoznanie, jakie trudności młodzież identyfikuje w swoim najbliższym otoczeniu. Pojawiły się wyzwania związane z bezpieczeństwem na drodze (pieszych i kierowców), marnowaniem żywności, zanieczyszczeniem środowiska, wykluczeniem cyfrowym (w tym również potrzebą dostępu do kultury), a także bardzo aktualnym wyzwaniem dotyczącym rozpoznawania objawów zakażenia wirusem.

Młodzież i nauczyciele wraz z trójką ekspertów analizowali materiały źródłowe dotyczące Internetu Rzeczy w poszukiwaniu dostępnych rozwiązań. Dyskutowali o zastosowaniu sieci 5G. Wspólnie stworzyli bazę pomysłów jak można zmienić otoczenie, by było bardziej dostępne i przyjazne dla każdego mieszkańca. Młodzież podkreślała znaczny potencjał zaproponowanych rozwiązań rozważając zarówno szanse, jak i zagrożenia. Zwrócili jednocześnie uwagę na bezpieczeństwo cyfrowe oraz kwestię dobrowolności przekazywania danych o sobie.

Warsztat stanie się podstawą do wypracowania scenariusza podobnych zajęć możliwych do przeprowadzenia w każdej szkole.

– Nowe technologie towarzyszą nam na każdym kroku i prawie nikogo to już nie dziwi. W ramach naszej kampanii „e-Polak potrafi!” tłumaczymy, jak cyfryzacja może pomagać w wielu aspektach codziennego życia. Do tego, że warto jej zaufać i spróbować, staramy się przekonywać także tych, którzy z różnych względów mają wątpliwości – m.in. seniorów – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Zrealizowaliśmy już szereg działań i stale, odpowiadając na pojawiające się potrzeby, podejmujemy nowe. Jednym z nich jest rozpoczęcie współpracy z Centrum Nauki Kopernik, które dołączyło do naszego projektu. Wspólnie rozpoczęliśmy dyskusję o cyfrowej przyszłości. A o tej w dużej mierze decydować będą młodzi ludzie. Dlatego to głównie do nich i ich nauczycieli kierujemy nasz program edukacyjny „Przyszłość jest dziś” – dodaje.

– Wiemy, jak ważne znaczenie w procesie poznawania i wykorzystywania nowych technologii ma szkoła. Dlatego chcemy pomóc nauczycielom i uczniom świadomie wkroczyć w cyfrową przyszłość i odpowiedzialnie ją tworzyć. Poprzez warsztaty, seminaria oraz materiały edukacyjne udostępnione na stronie OSE IT Szkoła chcemy wpierać ten proces i pomagać nowemu pokoleniu bezpiecznie wkraczać w świat nowych technologii oraz wykorzystywać je dla własnego rozwoju – mówi dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego NASK Wojciech Pawlak.
Przyszłość jest dziś

Czwartkowe spotkanie „Społeczeństwo 3.0” to jeden z pierwszych elementów naszego nowego programu edukacyjnego „Przyszłość jest Dziś”.

Młodzi ludzie, którzy wzięli w nim udział (i wezmą w kolejnych) stają właśnie u progu dorosłości, zastanawiają się nad wyborem ścieżki zawodowej.

W ramach programu zapraszamy ich do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych (m.in. warsztatach) w grupach (ok. 30 osób), dzięki czemu w przyjaznym, bezpiecznym środowisku, z udziałem ekspertów, mogą dyskutować i szukać odpowiedzi na ważne pytania.

Wiemy, jak ważną rolę w tym procesie odgrywają także nauczyciele, którzy aktywnie wspierają swoich uczniów w poznawaniu i budowaniu cyfrowej przyszłości. Dla nich przygotowujemy seminaria i materiały edukacyjne (m. in. scenariusze lekcji oraz filmy).

Kolejnym elementem naszego programu będzie wystawa o wyzwaniach przyszłości, której otwarcie zaplanowane jest jesienią tego roku w Centrum Nauki Kopernik.

– W programie edukacyjnym tworzymy okazje do wspólnej rozmowy uczniów, nauczycieli i ekspertów na temat rozwoju nauki i technologii oraz ich wpływu na nasze życie – mówi Anna Dziama, dyrektor ds. Edukacji Centrum Nauki Kopernik. – Chcemy dowiedzieć się, jakie szanse i ryzyka związane z rozwojem technologii widzą młodzi ludzie, uczniowie szkół średnich i starszych klas szkół podstawowych. Jakie problemy w tym obszarze są dla nich najważniejsze. Jak technologia oddziałuje na ich życie. Jak widzą swoją rolę w rozwoju technologii i nauki. Z kim i w jaki sposób chcieliby na takie tematy rozmawiać. I co przekazać nam, dorosłym. Na podstawie zebranych informacji i współpracując z ekspertami oraz uczniami i nauczycielami tworzymy materiały edukacyjnie – scenariusze zajęć. Na ich podstawie podobne dyskusje można będzie organizować w szkole – dodaje.

Program edukacyjny wyprzedza otwarcie wystawy „Przyszłość Jest Dziś”. Jesienią tego roku planowane jest udostępnienie pierwszego z jej trzech modułów. Jego tematem będzie „Cywilizacja algorytmów”. Kolejne dwa otwarte zostaną w 2022 roku. Program edukacyjny wraz z wystawą stanowić będą spójny program umożliwiający dialog o przyszłości.

– Młodzi ludzie urodzili się w dobie komputerów. Biorąc udział w projekcie odkryłem jak dojrzałe są ich przemyślenia w kwestii odpowiedzialności za naszą cyfrową przyszłość. Odrzucają jako niesprawiedliwe ocenianie „maszyn” – algorytmów, sztucznej inteligencji – za skutki ich działań. Odpowiedzialność ponosi człowiek, który je tworzy a nie „maszyny”. Młodzi ludzie zdają sobie sprawę, że możemy ich użyć na różne sposoby. Potrzebna jest jedynie inwencja twórcza, by je kształtować. Tak, by służyły nam wszystkim – mówi Jakub Matyja, filozof, kognitywista, ekspert programu edukacyjnego „Przyszłość jest dziś”.

Już niebawem ruszamy z kolejnymi warsztatami

, wydarzeniami regionalnymi oraz seminariami dla nauczycieli. Więcej informacji na ten temat będzie można znaleźć na stronach: www.gov.pl/cyfryzacja oraz www.kopernik.org.pl.

Projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizujemy we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK i Centrum Nauki Kopernik. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje pięć obszarów: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci, programowanie i cyfrową przyszłość.

zrodlo: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyfrowa-przyszlosc-w-rekach-mlodych