Internet szczyt cyfrowy ONZ w Polsce

internet prędkość

internet prędkość

Internet: szczyt cyfrowy ONZ w Polsce

Przygotowania do Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 w Polsce wkraczają w decydującą fazę. Zapraszamy do udziału w trwających konsultacjach, na których ostatecznie zdecydujemy o kształcie i zakresie rozmów w Katowicach.
Kolorowa grafika wektorowa na szarym tle. Po lewej stronie – logo IGF2021 Internet Governance Forum Poland, Internet United. Po prawej sześć kolorowo ubranych, rozmawiających osób.

Już za niewiele ponad dwa miesiące Polska będzie gospodarzem światowego Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021. W dniach 6-10 grudnia w Katowicach podjęte zostaną najważniejsze decyzje związane z transformacją cyfrową.
Weź udział konsultacjach

Właśnie rozpoczęły się trzecie otwarte konsultacje i spotkanie wielostronnej grupy doradczej (MAG). Eksperci z całego świata zdecydują o ostatecznym układzie i zakresie sesji oraz innych aktywności organizowanych w ramach IGF 2021. To niepowtarzalna okazja, by przyjrzeć się ich pracy oraz samemu wziąć udział w debacie. Spotkanie jest otwarte dla każdego zainteresowanego.

MAG to wielostronna grupa doradcza ONZ skupiająca przedstawicieli rządów, sektora prywatnego, organizacji naukowo-technicznych oraz społeczeństwa obywatelskiego. Polskę, w funkcji współprzewodniczącego MAG z ramienia kraju gospodarza IGF, reprezentuje Krzysztof Szubert – pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej oraz pełnomocnik RP ds. Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021.

Otwarte konsultacje i posiedzenie MAG potrwają łącznie trzy dni (29 września – 1 października). Właśnie wtedy zapadną decyzje o ostatecznym kształcie i zakresie programu całego Szczytu Cyfrowego ONZ. Dla Polski, jako kraju gospodarza IGF 2021, ważna jest zwłaszcza agenda tzw. Dnia Zero (6 grudnia). Zależy nam też na jak najszerszym udziale młodego pokolenia, dla którego odbędzie się Szczyt Młodych.

– Prowadzimy intensywną promocję Szczytu Cyfrowego ONZ podczas najważniejszych wydarzeń w kraju i za granicą. Zależy nam na jak najszerszym udziale osób z całego świata, zwłaszcza stacjonarnym, podczas grudniowego IGF 2021 – powiedział Krzysztof Szubert podczas inauguracji hybrydowych, otwartych konsultacji i spotkania MAG.

Obecnie finalizowany jest program całego Szczytu Cyfrowego. Decydujący głos należy do MAG, jednak udział w konsultacjach może wziąć każdy. Wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej Sekretariatu IGF. Zarejestruj się.
Wideo
Katowice cyfrowym centrum świata

W grudniu (6-10 grudnia) Polska stanie się stolicą światowej dyskusji o przyszłości internetu. Spodziewamy się, że do katowickiego Międzynarodowego Centrum Kongresowego przyjedzie kilka tysięcy gości z całego świata.

IGF to międzynarodowa inicjatywa ONZ, której celem jest inicjowanie i ułatwianie globalnej dyskusji o rozwoju internetu oraz o najbardziej aktualnych i palących zjawiskach związanych z jego funkcjonowaniem.

Biorą w nim udział głowy państw z całego świata, przedstawiciele biznesu – w tym największych i najbardziej znanych firm internetowych z różnych kontynentów, działacze organizacji pozarządowych i środowiska naukowego. Teoretycy i praktycy.

Hasło przewodnie 16. Szczytu Cyfrowego 2021, którego będziemy gospodarzem, to Internet United, czyli wolny, niepodzielny, wspólny internet.

Do zobaczenia w Katowicach!

Więcej informacji na gov.pl/igf2021

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/szczyt-cyfrowy-onz-w-polsce–decydujaca-faza