Internet szczyt cyfrowy ONZ w Polsce 2021 rok

internet prędkość

internet prędkość

Internet: szczyt cyfrowy ONZ w Polsce 2021 rok

Jak wykorzystać potencjał internetu jednocześnie przeciwdziałając zagrożeniom w sieci – o tym będą rozmawiać uczestnicy rozpoczynającego się w poniedziałek w Katowicach Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021.

W ciągu zaledwie dwóch lat, od 2019 roku, z internetu skorzystało 782 mln nowych użytkowników – to ponad dwa razy więcej niż wynosi liczba ludności Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie, nierówny dostęp do sieci, mowa nienawiści oraz cyberprzestępczość rozdzierają tkankę globalnej sieci.

Szczyt Cyfrowy w Katowicach

Odbywający się w dniach 6-10 grudnia Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021 w Katowicach, zgromadzi ponad 7000 innowatorów, prezesów dużych firm technologicznych, młodzież, ministrów i parlamentarzystów – po to, by zwiększyć wysiłki na rzecz budowy otwartej, bezpiecznej i wolnej cyfrowej przyszłości dla wszystkich.

Temat przewodni Szczytu: „Zjednoczony Internet” wzywa do wzmożenia wspólnych wysiłków na rzecz osiągnięcia powszechnego dostępu do sprawnie działającego internetu, inkluzji gospodarczej i ochrony praw człowieka w sieci.

– Pandemia COVID-19 podkreśliła zmieniającą nasze życie moc internetu – mówi Sekretarz Generalny ONZ António Guterres. – Technologia cyfrowa przyczyniła się do ratowania życia, umożliwiając milionom ludzi bezpieczną pracę, naukę i kontakty towarzyskie w sieci. Ale pandemia powiększyła również przepaść cyfrową i odsłoniła mroczną stronę technologii: błyskawiczne rozprzestrzenianie się dezinformacji, manipulowanie zachowaniami ludzi i wiele więcej. Możemy stawić czoła tym wyzwaniom tylko wspólnie, poprzez wzmocnioną współpracę – dodaje.

– Potrzebujemy „zjednoczonego internetu” i wspólnej odpowiedzi na zagadnienia dotyczące technologii cyfrowych, z jakimi mamy do czynienia w ostatnim czasie, zwłaszcza, że globalna pandemia przyspieszyła proces cyfryzacji w obszarach życia gospodarczego, politycznego i społecznego – mówi premier RP Mateusz Morawiecki. – Te ważne tematy są przedmiotem dyskusji podczas tegorocznego Szczytu Cyfrowego ONZ w Katowicach – dodaje.

Prawie 5 miliardów użytkowników

Według Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), w czasie pandemii COVID-19, liczba użytkowników internetu wzrosła z 4,1 mld w 2019 r. do 4,9 mld w 2021 r. Zdalna edukacja, zdalna praca i zdalne usługi zdrowotne znalazły się w zasięgu wielu osób. Tymczasem, około 2,9 miliarda ludzi, z których 96% mieszka w krajach rozwijających się, nadal pozostaje bez dostępu do internetu i jest narażona na ryzyko pozostania w tyle cyfrowej rewolucji.

– Szczyt Cyfrowy ONZ może zrealizować swoją obietnicę kształtowania cyfrowej przyszłości dla świata, przekształcając kryzys COVID-19 w realne możliwości. Faktycznie, łatwiej to powiedzieć niż zrealizować, ponieważ zarządzanie globalnym internetem jest niezwykle złożone. Jednak dzięki wspólnym wysiłkom możemy odnieść sukces – mówi Podsekretarz Generalny ONZ do spraw Gospodarczych i Społecznych Liu Zhenmin powiedział.

Zapewnienie dostępu do otwartego, wolnego i bezpiecznego internetu stworzyłoby odpowiednie warunki do czerpania korzyści z cyfrowej przyszłości.

Dla przykładu, szacuje się, że 230 mln „cyfrowych miejsc pracy” w Afryce Subsaharyjskiej do 2030 r. mogłoby wygenerować prawie 120 mld USD przychodu, gdyby wsparto je około 650 mln USD na odpowiednie szkolenia. Przewiduje się, że wykorzystanie sztucznej inteligencji może wygenerować prawie 4 biliony dolarów wartości dodanej dla rynków światowych.
Walka z zagrożeniami

Jednak rosnącemu użytkowaniu internetu towarzyszy również gwałtowny wzrost liczby naruszeń danych.

Brak odpowiedzialności w internecie sprawił, że stał się on narzędziem do rozprzestrzeniania się mowy nienawiści, skrajnego ekstremizmu oraz dezinformacji na temat pandemii. Wzrasta również cyberprzestępczość – tylko w 2019 r. odnotowano ponad 7000 naruszeń danych. Szacuje się, że do 2024 r. koszty takich naruszeń osiągną wartość 5 bilionów dolarów.

Podczas, gdy internet często stawał się jedynym sposobem na kontynuowanie edukacji lub zatrudnienia w czasie blokad związanych z COVID-19, cyberprzemoc i prześladowanie w internecie sprawiły, że stał się on wrogim środowiskiem dla wielu osób, zwłaszcza kobiet. W Europie, 44% dzieci, które doznały cyberprzemocy przed pandemią COVID-19, zgłosiło, że nadużycia nasiliły się podczas lockdownu – tak wynika z danych Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej. W 2018 r. podano, że kobiety i dziewczęta były aż 27 razy bardziej narażone na nękanie w sieci niż mężczyźni.

Podczas pięciu dni i ponad 250 sesji uczestnicy Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 omówią konkretne działania mające na celu osiągnięcie inkluzji gospodarczej i ochrony praw człowieka w internecie, powszechnego dostępu do internetu i efektywnej możliwości korzystania z sieci. Będą również poszukiwać wspólnych rozwiązań dla czterech zagadnień międzysektorowych dotyczących klimatu, e-odpadów i środowiska, ochrony danych i konsumentów, współpracy cyfrowej oraz zaufania, bezpieczeństwa i stabilności.

Wyniki Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 będą stanowiły bezpośrednie źródło informacji i wskazówek przy tworzeniu aktów prawnych, programów i planów biznesowych rządów, parlamentów i zarządów prywatnych firm.

Dzięki dotychczasowym osiągnięciom w zakresie kształtowania polityki w różnych dziedzinach – od ochrony danych po sieci społecznościowe – w tak różnych regionach jak Unia Europejska i Afryka Zachodnia. Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF jest główną platformą do „burzy mózgów” dla światowej społeczności internetowej.

Każdy uczestnik Szczytu, czy to osobiście, czy wirtualnie poprzez nowoczesną platformę internetową 3D, ma równe szanse i dostęp do obrad.

Więcej informacji

Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF, organizowany co roku przez Sekretarza Generalnego ONZ, jest forum wielostronnej wymiany poglądów oraz otwartego i inkluzyjnego dialogu na tematy związane z zarządzaniem internetem. Szczyt stwarza możliwości wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń, rozpoznania nowych wyzwań i zwrócenia na nie uwagi właściwych organów oraz opinii publicznej. Przyczynia się także do budowania potencjału w zakresie zarządzania internetem.

Więcej informacji na stronach (w języku angielskim):

Strona internetowa, program i lista prelegentów: https://www.intgovforum.org/en/dashboard/igf-2021

Transmisje na żywo z wszystkich sesji:: https://www.youtube.com/user/igf

Więcej informacji o Szczycie Cyfrowym ONZ – IGF 2021 (w języku polskim) – https://www.gov.pl/igf2021

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/startuje-szczyt-cyfrowy-onz-w-katowicach