Meldunek urzędowy przez internet

speed testy
speed testy

Zamelduj się i miej to na piśmie (elektronicznym)
06.05.2020

zostanwdomu i zamelduj się w nim online. To możliwe od dawna. Od dziś od ręki możecie też zdobyć dokument potwierdzający zameldowanie.

Kobieta siedząca przy biurku przed laptopem. Unoszące się symbole (koperta, czat, notatka z listą). Napis. Zamelduj się i miej to na piśmie (elektronicznym).
A po co Wam taki dokument? Jeśli rzucicie okiem na swój dowód osobisty, zorientujecie się, że nie ma w nim adresu zameldowania. Wiele instytucji – nie tylko urzędy, ale też np. banki – wymagają jednak od nas takiej informacji. Nie znajdą jej w dowodzie, dlatego proszą o formalne potwierdzenie. Do tej pory trzeba było iść po nie do urzędu. Od dziś możemy załatwić to przez internet.

Pobierz i nie drukuj
„Pobierz dokument o zameldowaniu” – tak nazywa się e-usługa, którą właśnie uruchomiliśmy. Jest całkowicie bezpłatna, a aby z niej skorzystać potrzebujemy profilu zaufanego (PZ) i oczywiście komputera lub telefonu z dostępem do internetu.

Jeśli nie masz profilu zaufanego – sprawdź, jak możesz go założyć. Jeśli jesteś w grupie ponad 6,5 miliona Polaków korzystających z PZ, możesz przejść do działania.

Oto jak zdobyć interesujący Cię dokument:

Krok 1: Wejdź na stronę www.GOV.pl i wybierz tam e-usługę Pobierz dokument o zameldowaniu. Kliknij przycisk Pobierz informację o zameldowaniu i zaloguj się profilem zaufanym.

Krok 2: Sprawdź swoje dane, w tym aktualny adres lub adresy zameldowania (równocześnie możemy mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego).

Krok 3: Wskaż rodzaj adresu (stały, czasowy lub ich brak), dla którego ma zostać wydany dokument. Kliknij Dalej.

Krok 4: Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą na koncie Mój GOV (znajdziesz ją na stronie www.GOV.pl, w jej prawym górnym rogu). W skrzynce znajdziesz dokument z informacją o zameldowaniu. Będzie w formacie PDF, opatrzona elektroniczną pieczęcią Ministra Cyfryzacji.

WAŻNE! Nie drukuj jej! Wydrukowana informacja nie będzie już dokumentem. Dokumentem jest tylko w pobranej wersji elektronicznej.

  • Dokument otrzymamy na swoją skrzynkę niezwłocznie. W wyjątkowych sytuacjach może to zająć do 10 minut – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Przed pobraniem informacji warto się upewnić, czy urząd lub instytucja, które jej od nas wymagają – przyjmują dokumenty elektroniczne. Jeśli tak – dokument o zameldowaniu możemy wysłać im np. mailem – dodaje szef MC.

Szybki meldunek
Dokument, który pobierzesz może potwierdzać Twój adres zameldowania lub jego brak. Jeśli dotyczy Cię ta druga sytuacja, warto ją zmienić i zameldować się. To także możesz zrobić przez internet.

Potrzebujesz profilu zaufanego i – jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, w której chcesz się zameldować (lub masz do niej inny tytuł prawny) – elektronicznej wersji jednego z tych dokumentów:

umowy cywilnoprawnej (np. umowy najmu),
odpisu z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,
decyzji administracyjną,
orzeczenia sądu.
Jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do np. mieszkania, potrzebujesz skany:

oświadczenia właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzającego Twój pobyt w lokalu,
dokumentu, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.
Wszystko gotowe? Zaczynamy:

Krok 1: Wejdź na stronę www.GOV.pl i wybierz tam e-usługę Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące. Kliknij przycisk Zamelduj się i zaloguj się profilem zaufanym.

Krok 2: Wybierz rodzaj pobytu, na jaki chcesz się zameldować.

Krok 3: Zaznacz, kogo chcesz zameldować.

Krok 4: Dołącz odpowiednie dokumenty.

Krok 5: Wypełnij pozostałe pola z danymi osobowymi i adresem zameldowania.

WAŻNE! Jeśli będziesz się meldować na pobyt stały, możesz jednocześnie wymeldować się z pobytu czasowego. Gdy będziesz meldować się na pobyt czasowy, możesz wymeldować się z pobytu stałego.

Krok 6: Sprawdź i podpisz wniosek profilem zaufanym. Potwierdzenie złożenia wniosku dostaniesz na swoją skrzynkę na koncie Mój GOV.

  • Jeśli poprawnie dołączyliśmy wszystkie potrzebne dokumenty – urzędnik zamelduje nas od razu po otrzymaniu naszego zgłoszenia – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Przez internet możemy także dowiedzieć się, czy już jesteśmy zameldowani. Wystarczy sprawdzić swoje dane w rejestrze PESEL. Aby to zrobić również potrzebujemy profilu zaufanego. To kolejny dowód na to, że naprawdę warto go mieć – dodaje szef Ministerstwa Cyfryzacji.

Od początku roku z naszej e-usługi umożliwiającej zameldowania się przez internet skorzystało już ponad 51 tysięcy osób.

O projekcie

Projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje cztery obszary: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci i programowanie.

zrodło: gov.pl