Ministerstwo Cyfryzacji będzie centrum kompetencji teleinformatycznych Państwa

speed testy
speed testy

Ministerstwo Cyfryzacji będzie centrum kompetencji teleinformatycznych Państwa
26.11.2015

Tworzy się ostateczny kształt i struktura kompetencji Ministerstwa Cyfryzacji. Ministerstwo Cyfryzacji w porozumieniu z innymi resortami będzie centrum kompetencyjnym, które przejmie większość projektów rządowej e-administracji. Będzie również wspomagać realizację zagrożonych projektów e-administracji finansowanych ze środków z perspektywy unijnej 2007-2013 rozpoczętych przez poprzedni Rząd.

Jednocześnie 28 listopada 2015 r. Ministerstwo Cyfryzacji przekazuje Ministerstwu Infrastruktury kwestie nadzoru właścicielskiego nad Pocztą Polską oraz komórki organizacyjne obsługujące sprawy rynku pocztowego.

Jest to kontynuacja procesu zainicjowanego 16 listopada 2015 r., kiedy to Ministerstwo Cyfryzacji przekazało do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji działy administracja publiczna oraz wyznania religijne i mniejszości narodowe oraz etniczne.

źródło: gov.pl