Zespół Lidera Cyfryzacji już działa

speed testy
speed testy

Zespół Lidera Cyfryzacji już działa
29.08.2016

Sieć europejskich Liderów Cyfryzacji (Digital Champion) powstała z inspiracji Komisji Europejskiej w roku 2012, a jej wzorem była działalność pani Marthy Lane Fox nominowana przez rząd brytyjski właśnie na funkcję Digital Champion.

Zadaniem Liderów Cyfryzacji jest pobudzanie świadomości i aktywności cyfrowej Europejczyków, doradzanie instytucjom publicznym i niepublicznym udostępniającym informacje oraz usługi. Ich celem jest też lepsze wypełnianie oczekiwań obywateli, tworzenie lub wspieranie kampanii, inicjatyw celowych oraz partnerstw ukierunkowanych na zagadnienia cyfrowe.

Aktualnie Liderzy Cyfryzacji działają w 26-ciu krajach, a przedstawicielem Polski w tym gremium jest Włodzimierz Marciński. Dzięki niemu powołane zostało m.in. Szerokie Porozumienie na Rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych. Zorganizowano także konferencję, na której wiceprzewodniczący KE Andrus Ansip ogłosił koncepcję Jednolitego Rynku Cyfrowego. Grono ekspertów opracowało Manifest na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce.

Minister Anna Streżyńska zdecydowała o powołaniu Zespołu Lidera Cyfryzacji. W jego skład, poza Liderem, wchodzą:

Agnieszka Aleksiejczuk – dyrektor departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim, od lat bardzo aktywna i szanowana w środowisku samorządowym. Działa społecznie, sama inicjuje aktywność swojego środowiska. Realizowała m.in. projekt sieci szerokopasmowej na Podlasiu;

Karol Karczewski – właśnie ukończył liceum, pomimo młodego wieku, założył i prowadzi własny startup – Lime Devices, udziela się społecznie i korzysta z każdej okazji, żeby się rozwijać. Aktualnie przebywa, na zaproszenie kilku firm, w Krzemowej Dolinie.

Tomasz Łukawski – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Młodego Powstańca w Ząbkach, innowator oświatowy, działacz społeczny, którego pasją jest zmienianie polskiej szkoły i wprowadzanie do niej nowoczesnej technologii cyfrowej w procesach edukacji.

Paweł Sieczkiewicz – zaczął komercyjnie programować w wieku 13 lat (aktualnie 24). Założyciel firmy Telemedi.co działającej w sektorze medycznym. Człowiek o wielu zainteresowaniach, aktywny i kreatywny, poszukujący nowych wyzwań, chętnie współpracujący z innymi.

Tomasz Sielicki – doświadczony biznesmen, założyciel i wieloletni prezes firmy Computerland. Ma świetne kontakty środowiskowe i jego duży szacunek. Angażuje się społecznie.

Wojciech Strzałkowski – aktywny społecznie już w czasie studiów. Od początku kariery zawodowej startupowiec – współtworzył już 3 przedsięwzięcia w dziecinach przedsiębiorczości społecznej, edukacji oraz mody. Od prawie 4 lat związany z DocPlanner.com a obecnie odpowiedzialny za aktywizację w serwisie lekarzy niepłatnych. CEO aplikacji Loko.

Nominowane osoby cieszą się dużym uznaniem. Mają niekwestionowane osiągnięcia w zagadnieniach związanych z cyfryzacją. Ich działalność stanowi wzór dla swoich środowisk i nie tylko. Różniąc się wiekiem, doświadczeniami oraz obszarami zainteresowań, korzystając ze swoich rozległych kontaktów, wspólnie wypracowywać będą kierunki swej aktywności. Swoją działalnością, wiedzą, kontaktami oraz doświadczeniem wspomagać także będą Ministra Cyfryzacji oraz jego agendy.

źródło: gov.pl