Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

speed testy
speed testy

Nowy zawód – technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
25.08.2016

Od 1 września tego roku na „zawodowej” mapie Polski pojawi się nowy fach – technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej. To odpowiedź na postulaty firm telekomunikacyjnych, którym tacy fachowcy są potrzebni

Z pomysłem wprowadzenia nowego zawodu wystąpiła do Ministra Cyfryzacji Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE). Izba zaproponowała utworzenie nowego zawodu, bo z jej dotychczasowych doświadczeń w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynika, że technicy wykształceni zgodnie z dotychczasowym programem nie spełniają potrzeb pracodawców, np.: telewizji kablowych i producentów sprzętu wykorzystywanego przez te sieci. Trzeba więc nowych techników szkolić tak, by spełniali oczekiwania rynku.

Pracodawcy powinni wskazać jakie konkretne kwalifikacje muszą mieć absolwenci szkół zawodowych. Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej to zawód z przyszłością, co potwierdzają m.in. opinie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Konfederacji Lewiatan. Minister Anna Streżyńska złożyła więc do Ministra Edukacji Narodowej wniosek o uwzględnienie tego zawodu w klasyfikacji zawodów szkolnictwa.

Szczegóły projektu
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego projektu pt. „Szerokopasmowi są przyszłościowi”.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Dz.U. 2008 nr 132 poz. 841

źródło: gov.pl