Nabór do Wielostronnej Grupy Doradczej Forum Zarządzania Internetem

speed testy
speed testy

Nabór do Wielostronnej Grupy Doradczej Forum Zarządzania Internetem – zachęcamy do kandydowania
08.01.2016

Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ (UN-DESA) ogłosił właśnie rekrutację do Wielostronnej Grupy Doradczej, której zadaniem będzie przygotowanie tegorocznego Forum Zarządzania Internetem. Zachęcamy przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje zajmujące się tematyką zarządzania internetem do nominowania kandydatów.

Internet Governance Forum (IGF) jest platformą dyskusji nad zarządzaniem internetem, która na równych prawach skupia różnorodnych interesariuszy. Służy debacie nad kwestiami polityki publicznej związanymi z internetem, wymianie informacji i dzieleniu się dobrymi praktykami. Forum powstało w 2006 roku, a jego mandat został w 2015 roku przedłużony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na kolejne 10 lat. Tegoroczne, jedenaste, spotkanie IGF odbędzie się w Meksyku.

Rolą Internet Governance Forum’s Multistakeholder Advisory Group (MAG) jest planowanie i opracowywanie programu corocznych spotkań IGF. MAG skupia 55 członków – przedstawicieli rządów, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego (w tym środowisk akademickich i społeczności technicznej) i doradza Sekretarzowi Generalnemu ONZ. Dodatkowo w pracach MAG mogą uczestniczyć przedstawiciele byłych krajów-gospodarzy IGF i organizacji międzyrządowych.

Nominacje należy zgłaszać do 1 lutego 2016 za pośrednictwem formularza.

Kandydatów mogą nominować rządy, sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie, społeczności techniczne i akademickie. Zgłoszenie musi być potwierdzone przez nominującego i zaakceptowane przez nominowanego. Osoby, które zostaną wybrane, staną się członkami MAG na okres roku i będą uczestniczyć w procesie konsultacji. Skład MAG ma zapewniać równowagę między różnymi grupami interesariuszy oraz odpowiednią reprezentację regionów i płci.

Członkowie MAG są zobowiązani do uczestnictwa w dwóch lub trzech spotkaniach w Genewie i corocznym spotkaniu IGF, do aktywnej pracy między sesjami oraz komunikacji z różnymi społecznościami i grupami interesu. Wymagane jest m.in. doświadczenie i wiedza z zakresu zarządzania internetem, umiejętność pracy w zespole oraz rozległe powiązania w ramach własnej grupy interesariuszy i, w miarę możliwości, także z innymi grupami.

Ze szczegółowym opisem kwalifikacji i kompetencji, które powinni posiadać kandydaci można się zapoznać na stronie.

źródło: gov.pl