światowe Forum Zarządzania Internetem

speed testy
speed testy

IGF2020 – ułóż z nami jego program
03.03.2020

Dokładnie za 243 dni Polska stanie się centrum dyskusji o przyszłości internetu. 2 listopada w Katowicach rozpocznie się 15. światowe Forum Zarządzania Internetem (IGF). Możecie mieć wpływ na jego przebieg! Skorzystajcie z tej szansy.

Duża aglomeracja. Wysokie budynki. Na obrazek nałożony jest przezroczysty symbol kuli ziemskiej oraz symboli związanych z Internetem, np. telefon komórkowy, chmura, znacznik lokalizacji, koszyk zakupów internetowych. W lewym dolnym rogu znajduje się logo IFG 2020.
Staraliśmy się o to kilka lat. Udało się! ONZ docenił nasze działania na arenie międzynarodowej – 15. światowe Forum Zarządzanie Internetem (IGF) odbędzie się w Polsce! To tutaj zapadną najważniejsze decyzje dotyczące przyszłości internetu.

Wykorzystaj szansę!
Kilka tysięcy gości, w tym ministrowie i szefowie organizacji międzynarodowych z całego świata. Przedstawiciele biznesu – w tym największych i najbardziej znanych firm internetowych z różnych kontynentów. Działacze organizacji pozarządowych i środowiska naukowo-technicznego. Teoretycy i praktycy. Od 2 do 6 listopada całe międzynarodowe środowisko internetowe spotka się w jednym miejscu. W Polsce, a dokładnie w Katowicach.

O czym będą rozmawiać? To zależy także od Was! Macie niepowtarzalną szansę wpływu na program tegorocznego IGF. Możecie zgłosić propozycje warsztatów, wydarzeń w ramach tzw. dnia 0 (tj. 2 listopada), a także swoją chęć udziału jako wystawcy w ramach Wioski IGF. Na zgłoszenia – razem z ONZ – czekamy do 15 kwietnia.

  • IGF 2020 będzie miejscem otwartej i realnej debaty m.in. o przyszłości platform internetowych. Zależy nam, aby przedstawiciele polskiej branży internetowej zaangażowali się w jego organizację i przebieg. To niepowtarzalna okazja – zachęca minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Propozycje mogą zgłaszać nie tylko organizacje administracji publicznej, ale i organizacje pozarządowe, ośrodki akademickie, organizacje techniczne, firmy działające w branży IT.

Cztery ścieżki
Przygotowując swoje propozycje pamiętajcie, że tematyka tegorocznego IGF będzie się koncentrować na czterech głównych zagadnieniach:

Dane
Chodzi o określenie najlepszych podejść do zapewnienia ego sposobu rozwoju ram zarządzania danymi na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Ścieżka umożliwi wymianę poglądów na temat wspierania korzystania z praw człowieka oraz wzmocnienia tożsamości cyfrowej obywateli.

Środowisko
Internet i nowe technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) mają ogromny wpływ na wyzwania dotyczące ochrony środowiska. Mogą pomóc w monitorowaniu i śledzeniu stanu środowiska, ułatwiając zrozumienie, zapobieganie i bardziej ukierunkowane interwencje na całym świecie.

Inkluzywność
Wnioski z tej ścieżki pomogą w zapewnieniu osobom z ograniczonym – z różnych powodów – dostępem lub brakiem dostępu do internetu, uwzględnieniu ich potrzeb i zapewnieniu równych szans na połączenie z internetem.

Włączenie polega na zapewnieniu osobom z ograniczonym – z różnych powodów – dostępem lub brakiem dostępu do internetu, uwzględnienia ich potrzeb i zapewnienia równych szans na połączenie z internetem.

Zaufanie
Zaufanie do świata online jest warunkiem koniecznym dla rozwoju internetu jako narzędzia upodmiotowienia obywatela, wolności słowa i rozwoju gospodarczego. W tym kontekście zaufanie odnosi się do bezpieczeństwa, stabilności i odporności infrastruktury, systemów i urządzeń, a także do potrzeby bezpieczeństwa użytkowników.

Ważne, aby Wasze pomysły i propozycje wpisywały się w te kierunki.

Nie czekajcie, zgłaszajcie

  • IGF w Polsce będzie pod wieloma względami wyjątkowy. Po pierwsze organizujemy jubileuszową, 15. edycję tej konferencji i robimy to w roku, w którym ONZ świętuje 75-lecie. Po drugie i najważniejsze – w listopadzie w Katowicach będziemy wspólnie podejmować najważniejsze decyzje dotyczące przyszłości internetu – jego rozwoju i dalszego działania – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Wielu wydaje się, że to temat, który ich nie dotyczy. Nic bardziej mylnego. Omawiane w Katowicach tematy dotyczyć będą wszystkich użytkowników sieci – dodaje szef MC.

I dlatego tak bardzo zależy nam, aby Polacy realnie zaangażowali się przygotowanie programu i przebiegu tegorocznego IGF.

Swoje propozycje możecie zgłaszać do 15 kwietnia za pośrednictwem formularzy online pod następującymi linkami:

Warsztaty: https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2020-call-for-workshop-proposals
Wioska IGF: https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2020-village
Wydarzenia w ramach dnia 0: https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2020-call-for-pre-events-day-0-events
O tym, które z propozycji zostaną uwzględnione zadecyduje grupa niezależnych ekspertów powołana przy ONZ (w skrócie MAG) na spotkaniu w II połowie czerwca 2020 r.

Więcej informacji znajdziecie na stronie ONZ.

Więcej informacji o IGF 2020 na www.gov.pl/igf2020

zrodło: gov.pl