Internet centralna informacja emerytalna

internet prędkość

internet prędkość

Internet centralna informacja emerytalna

Projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE) został przekazany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania oraz konsultacji publicznych.
Trzy uśmiechnięte seniorki korzystają z tableta.

CIE to system dzięki któremu każdy obywatel będzie mieć pełną i łatwo dostępną wiedzę na temat swoich oszczędności na wszystkich kontach produktów emerytalnych. CIE ma za zadanie wspierać i upowszechniać edukację ekonomiczną oraz przyczyniać się do zwiększenia oszczędności emerytalnych.

Na przestrzeni ostatnich lat doszło do wielu zmian w systemie emerytalnym, m.in. powstały nowe produkty oszczędnościowe takie jak PPK. W związku z tym informacja na temat oszczędności emerytalnych jest rozproszona, dostępna za pośrednictwem kilku systemów, z wykorzystaniem wielu loginów i haseł, a dostęp do pełnej informacji jest utrudniony. CIE rozwiązuje ten problem – zapewnia w jednym miejscu dostęp do informacji o wszystkich posiadanych produktach emerytalnych – ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK, OFE oraz ich stanu. Umożliwia również symulację wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych, ułatwiając decyzję o oszczędzaniu na przyszłość emerytalną oraz pozwoli na wykonywanie niektórych działań na środkach i kontach produktów emerytalnych.

Inne cele funkcjonowania CIE to podnoszenie świadomości i budowa zainteresowania produktami emerytalnymi oraz propagowanie wiedzy nt. systemu emerytalnego oraz możliwościach zwiększenia bezpieczeństwa emerytalnego.

System zostanie zbudowany przez Polski Fundusz Rozwoju przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Dodatkowo, system CIE będzie zintegrowany z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej, zbudowanym w celu ułatwienia i upowszechnienia usług elektronicznych w Polsce, w zakresie uwierzytelnienia użytkowników do narzędzi i usług Systemu CIE.

CIE jest kolejnym etapem budowy rozwiązań cyfrowych dla obywateli, obok m.in. mObywatela, e-recepty czy digitalizacji sposobu ubiegania się o wsparcie państwa.

Treść projektu można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji:

Projekt (legislacja.gov.pl)

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/projekt-ustawy-o-centralnej-informacji-emerytalnej-przekazany-do-konsultacji