Meldunek załatwisz przez internet

speed testy
speed testy

Niedawno zamieszkaliście w nowym miejscu? W ferworze doboru mebli, kolorów ścian, dodatków i naczyń, nie zapomnijcie o meldunku. Na szczęście, tę formalność możecie załatwić nie ruszając się z nowo zakupionego fotela.

Turkusowe tło. Ręce trzymające tablet, palec wskazujący miejsce na mapie. W kole na żółtym tle biały domek
Tak, to prawda. Przez internet możecie nie tylko zameldować się w nowy miejscu, ale i wymeldować z poprzedniego adresu zamieszkania. Dlatego, jeśli mimo 40-tki na karku nadal „w papierach” mieszkacie u rodziców, argument „nie mam czasu iść do urzędu, żeby się wymeldować” – odpada.

Bądźcie obowiązkowi
Zacznijmy od najważniejszego, czyli odpowiedzi na pytanie – jak to jest z tym obowiązkiem meldunkowym? Istnieje i nie powinniśmy o nim zapominać.

Kiedy powinniśmy się zameldować?

najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania,
jeśli na stałe mieszkasz pod konkretnym adresem — zamelduj się na pobyt stały,
jeśli tymczasowo mieszkasz pod innym adresem niż adres Twojego zameldowania i będziesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu zameldowania) — zamelduj się tam na pobyt czasowy.
WAŻNE! Równocześnie możesz mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Jesteście już po jednej przeprowadzce, teraz my zafundujemy Wam drugą.

Krok po kroku przeprowadzimy Was po naszej e-usłudze. Zanim ruszymy, przygotujcie profil zaufany i niezbędne dokumenty w wersji elektronicznej.

Przeprowadzimy Was!
Jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularza elektroniczną wersję (skan) JEDNEGO z następujących dokumentów, który to potwierdzi, np.:

umowę cywilnoprawną, na przykład umowę najmu,
odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,
decyzję administracyjną,
orzeczenie sądu.
Jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować- dołącz do formularza elektroniczną wersję (skan):

oświadczenia właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu,
dokumentu, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.
Formularz wysyłasz do urzędu gminy, na terenie której mieszkasz.

Dokumenty gotowe, ruszamy dalej.

Z wizytą na GOV.PL
Wejdź na stronę www.GOV.pl i profilem zaufanym zaloguj się do konta Mój GOV (prawy górny róg ekarnu). Tam, w spisie po prawej stronie ekranu znajdziesz popularne e-usługi, wśród nich Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy. Kliknij. Oto kolejne kroki:

Wybierz rodzaj pobytu, na jaki chcesz dokonać zameldowania.
Zaznacz, kogo chcesz zameldować.
Wypełnij pozostałe pola i dołącz odpowiednie dokumenty.
Jeśli zaznaczasz, że chcesz dostać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, dołącz dokument, który potwierdzi płatność za to zaświadczenie. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały – jest bezpłatne, na pobyt czasowy – kosztuje 17 zł.
Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę na Mój GOV (po zalogowaniu się do konta Mój GOV znajdziesz ją w menu po lewej stronie, sekcja Moja skrzynka).
I to tyle!

Profil na nowy dom
Jeśli składając wniosek online dołączymy wszystkie potrzebne dokumenty – urzędnik zamelduje nas od razu po otrzymaniu zgłoszenia. Jeśli dołączamy skany dokumentów, możemy zostać poproszeni o ich oryginały.

Warto sprawdzać swoją skrzynkę na Mój GOV, by nie przegapić wiadomości z urzędu.

  • Tylko w tym roku z naszej e-usługi skorzystało już ponad 20 tysięcy osób. Od dnia jej uruchomienia w styczniu 2018 r. zrobiło to ponad 120 tysięcy Polaków – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Przez internet możemy też sprawdzić, czy urzędnik już nas zameldował. Wystarczy sprawdzić swoje dane w rejestrze PESEL. Aby to zrobić także potrzebujemy profilu zaufanego. To kolejny dowód na to, że naprawdę warto go mieć – dodaje szef MC.

Wideo

Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL.


O projekcie

Projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje cztery obszary: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci i programowanie.

źródło: gov.pl